Adăugat în coș
  1. Acasă
  2. Despre Brother
  3. Brother Earth
  4. Produse și certificări

Ciclul de viața al produselor

 

Echipamentele Brother sunt proiectate în Japonia și sunt gândite pentru a fi economice energetic, respectând legile și reglementările europene. 
Echipamentele se fabrică în unitățile de producție din Asia, unde reducerea consumului energetic, al emisiilor de CO2 și al deșeurilor stau la baza procesului. 
Produsele sunt ambalate sigur dar minimal și folosind materiale reciclate pentru a reducere deșeurile. 
Categorii diverse de produse precum imprimante, scanere și imprimante de etichete sunt combinate pentru a eficientiza transportul și a reduce emisiile de CO2.
Echipamentele includ funcții de economisire a energiei, hârtiei, tonerului și cernelii, imprimare duplex automată și mod de hibernare.
Brother oferă diverse forme de reciclare a echipamentelor, cartușelor și ambalajelor și susține organizația Cool Earth, implicată în protejarea pădurii tropicale.

Certificări, declarații și directive

ISO 14064

specifică principii și cerințe pentru cuantificarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Brother desfășoară diverse activități la nivel european de colectare și calculare a emisiilor de GES în intervalul 1 aprilie 2016 - 30 martie 2017. Aceste emisii vor fi verificate în mai 2017 și apoi publicate.

ISO, sau International Organization for Standardization (Organizația Internațională de Standardizare), este cel mai mare dezvoltator de standarde la nivel global și are ca scop eficientizarea industrială.

Nu există cerințe legislative pentru ca firmele să dețină standarde ISO, acestea sunt adoptate voluntar. Brother, fiind o companie responsabilă, consideră că obținerea certificării pentru standardul ISO 14001, care se referă la sisteme de managementul mediului, este importantă.

 

Certificare ISO 14001


Cea mai recentă versiune specifică cerințele pentru un Sistem de management al mediului pe care îl pot folosi organizațiile pentru a fi mai prietenoase cu mediul. Toate birourile de vânzări Brother își vor actualiza acreditarea actuală ISO 14001, la noul standard, înainte de septembrie 2018.

REACH este o reglementare a Uniunii Europene cu privire la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Scopul este de a îmbunătăți protejarea sănătății oamenilor și a mediului prin implementarea reglementărilor pentru toate companiile europene.

Fiind o companie responsabilă și preocupată de mediu, Brother îndeplinește reglementările REACH colectând informații despre proprietățile substanțelor chimice și înregistrând substanțele folosite în producție în conformitate cu termenii REACH.

Reglementare REACH

Fiecare produs Brother este însoțit de o Declarație de conformitate, care atestă că îndeplinește cerințele esențiale ale directivelor aplicabile. Declarația trebuie să fie eliberată de către producător.

Notă: Declarația RoHS este inclusă în Declarația de conformitate.

Fiind o companie responsabilă, îndeplinim următoarele reglementări europene cu privire la deșeuri: Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, Battery Directive (Directiva privind bateriile), Packaging and Packaging Waste Directive (Directiva privind ambalajele și deșeurile din ambalaje). 

Urmând Directiva WEEE, echipamentele Brother sunt fabricate luând în considerare reciclarea și recuperarea materialelor, și am implementat sisteme pentru colectarea echipamentelor uzate la finalul perioadei de utilizare.

Battery Directive urmărește să reducă pericolul provocat de baterii asupra mediului și să crească nivelul de reciclare. Prin urmare, fiecare birou de vânzare din Europa este membru al unei organizații care se ocupă cu recuperarea și reciclarea bateriilor.

Packaging and Packaging Waste Directive se axează pe patru arii de gestionare a deșeurilor: prevenire, reutilizare, reciclare și recuperare. Sub această directivă, ne asigurăm că ambalajul este cât mai eficient și prietenos posibil cu mediul.

Ecodesign of Energy Related Products Directive (Directiva de design ecologic pentru echipamente consumatoare de energie) este o lege europeană ce stabilește cerințe ecologice pentru produsele consumatoare de curent. Obiectivul este îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea impactului negativ asupra mediului al produselor la design și dezvoltare. Pe lângă respectarea legislației, Brother este membru al EuroVAprint, un consorțiu al producătorilor de echipamente de imagistică care au semnat Voluntary Industry Agreement pentru a eficientiza permanent consumul de energie din industrie.

Certificări de mediu

Suntem mândri că am obținut numeroase certificări de mediu. Aflați mai multe.

Siguranța produselor

Descărcați fișierele privind siguranța produselor de pe pagina dedicată.

Fișe de siguranță