1. Acasă
  2. Suport
  3. Garanție produse
  4. Termene și condiții

1)       CONDIŢII
Cerinţele pentru serviciile de garanţie sunt ca toate operaţiile de mentenanţă şi service, descrise în Ghidul utilizatorului al produsului specificat, sunt îndeplinite în cadrul unui atelier de service autorizat de Brother. Adiţional, toate sfaturile din Ghidul utilizatorului, în special cele cu privire la operaţiile adecvate cu privire la produs trebuie, de asemenea, să fie luate în consideraţie. În continuare produsul va fi întotdeauna folosit cu consumabile originale Brother. Altfel, drepturile cu privire la garanţia produsului se pot pierde.
 
2)       ÎNREGISTRARE
Înregistraţi produsul dvs. Brother în timp de 60 de zile de la achiziţie pe pagina de web Brother https://www.brother.ro/support/warranty-page dacă doriţi să măriţi perioada de garanţie în mod gratuit de la 2 ani la 3 ani, începând cu data de achiziţie a produsului. Acest serviciu voluntar este o acţiune promoţională a Brother Central and Eastern Europe GmbH şi este limitat la înregistrare.
 
3)       SERVICII
Această înregistrare va extinde garanţia uzuală Brother, întrucât Brother va oferi două tipuri diferite de servicii în funcţie de echipamentul Brother achiziţionat:
 
a)       Reparaţie/Înlocuire la locaţie (on-site)
i)         Acest serviciu va înlocui garanţie uzuală Brother pentru produsul specific Brother. Extinderea garanţiei include remedierea unui defect al echipamentului hardware, care este specificat în garanţie uzuală Brother, la locaţia clientului, într-o perioadă de 3 ani de la data achiziţionării. Localizarea şi remedierea oricărui defect este limitată la produsul specific Brother înregistrat. Este exclusă în mod expres localizarea şi remedierea de defecte la sisteme conectate.
 
ii)       În cazul unei defecţiuni, clientul trebuie să contacteze unitatea locală Brother specificată mai jos pentru a raporta defecţiunea. Totuşi dacă o remediere nu este posibilă la prima diagnosticare, Brother va iniţia o înlocuire sau o reparaţie la locaţie. Decizia între reparaţie şi înlocuire este apanajul Brother. Produsele sau piesele înlocuite vor trece în proprietatea Brother.
 
iii)      Reacţia la telefon va avea loc imediat, iar eventuale întrebări ulterioare într-un timp corespunzător. Cu condiţia ca solicitantul să se afle în apropiere, timpul de rezervare pentru o abordare la locaţie va fi dispus în mod tipic în termen de 24 de ore dacă locul clientului se află într-un oraş cu o unitate Brother sau 48 de ore în afara unei asemenea zone. Totuşi, Brother nu garantează aceste valori.
 
iv)      Acest serviciu de garanţie în locaţie se aplică doar în ţara în care a fost achiziţionat produsul Brother.
 
v)       Clientul acordă Brother oportunitatea şi timpul necesar pentru reparaţie. În cazul în care clientul refuză să facă acest lucru, Brother este eliberat de serviciul de garanţie. Serviciile neincluse în obiectul prezentului contract sunt: consumabile, piese supuse uzurii, curăţarea produsului, configurarea sau instalarea de programe software şi/sau echipamente hardware. Personalul de service autorizat Brother va repara doar defectele acoperite de garanţia uzuală Brother.
 
b)       Ridicare şi returnare (pick-up and return)
i)         Acest serviciu include ridicarea şi apoi returnarea echipamentului hardware, care este specificat în garanţia uzuală Brother, inclusiv remedierea unui defect la un punctul de servicii Brother autorizat, într-o perioadă de 3 ani de la data achiziţionării echipamentului hardware. Localizarea şi remedierea oricărui defect este limitată la produsul specific Brother înregistrat. Este exclusă în mod expres localizarea şi remedierea de defecte la sisteme conectate.
 
ii)       În cazul unei defecţiuni, clientul trebuie să contacteze unitatea locală Brother specificată mai jos pentru a raporta defecţiunea. Totuşi dacă o remediere nu este posibilă la prima diagnosticare, Brother va iniţia ridicarea echipamentului hardware de la locaţia clientului.
 
iii)      Acest contract de servicii include ridicarea echipamentului hardware defect de la locaţia clientului, expedierea către un punct de servicii autorizat Brother pentru remedierea defectului, precum şi returnarea echipamentului hardware reparat la locaţia clientului, în mod gratuit. Personalul de servicii Brother autorizat va repara doar defectele ce sunt acoperite de garanţia uzuală Brother. Totuşi dacă o reparare a echipamentului defect nu este economice prin nici un fel de mijloace, Brother poate schimba echipamentul hardware defect cu unul nou. Decizia între reparare şi schimbare aparţine Brother. Piesele de schimb sau produsele schimbate vor trece în proprietatea Brother. Serviciile neincluse în obiectul prezentului contract sunt: consumabile, piese supuse uzurii, curăţarea produsului, configurarea sau instalarea de programe software şi/sau echipamente hardware.
 
iv)      Clientul acordă Brother oportunitatea şi timpul necesar pentru remediere. În cazul în care clientul refuză să facă acest lucru, Brother este eliberat de serviciul de garanţie extinsă. Brother este responsabil pentru orice defecte sau caracteristici de calitate absente care sunt garantate în mod expres. Brother nu este responsabil pentru nici o pierdere de date. O rambursare a pierderilor financiare, de ex. pentru întreruperi ale producţiei, este limitată la valoarea preţului de achiziţie a produsului înregistrat. Toate celelalte răspunderi sunt excluse în mod expres în cadrul acordului mutual.
 
v)       Acest serviciu de garanţie în locaţie se aplică doar în ţara în care a fost achiziţionat produsul Brother.
 
4)       EXCLUZIUNI
Această garanţie exclude în mod expres următoarele aspecte:
 
a)     Consumabilele;
b)     Caracteristici şi funcţii ale programelor software ce nu sunt furnizate de Brother;
c)      Întreţinerea periodică şi reparaţia sau înlocuirea pieselor supuse uzurii fireşti;
d)     Deteriorarea produsului sau o calitate slabă a imprimării cauzată de consumabile a căror origine nu o putem controla;
e)     Deteriorarea rezultată din abuz sau utilizare necorespunzătoare. Utilizarea trebuie să corespundă celei descrise în Ghidul utilizatorului;
f)       Orice deteriorare apărută ca urmare a nerespectării instrucţiunilor Brother cu privire la procedurile de întreţinere corecte ce trebuie urmate referitoare la produs;
g)     Instalarea sau utilizarea produsului într-o manieră inconsistentă cu standardele tehnice, de siguranţă, sau legale aflate în vigoare în ţara unde este utilizat;
h)     Deteriorarea rezultată din reparaţii effectuate de personal de service neautorizat sau de către client însuşi;
i)       Deteriorarea la transport provocată de ambalarea incorectă sau inadecvată (vă sugerăm să păstraţi ambalajul original pentru tranportarea produsului în cazul necesităţii tranportării echipamentului din orice motiv);
j)      Deteriorare accidentală, sau deteriorarea provocată de fulgere, apă, foc, ventilaţie necorespunzătoare sau orice altă cauză în afara unui control rezonabil din partea Brother.
5)       COSTURI
În cazul în care este necesară o reparaţie în perioada de garanţie, Brother acoperă toate costurile rezultate de aici, în special pentru munca de reparaţie, componentele necesare pentru redobândirea funcţiilor complete ale produsului şi transportul produsului către şi dinspre atelierul de service autorizat Brother, în funcţie de tipul de garanţie ce se aplică. Brother nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la întreruperea activităţilor sau o eventuală recuperare necesară a oricăror date ale clientului ce sunt în legătură cu apariţia unei asemenea situaţii de service.
6)       REVENDICARE ŞI EXECUTARE
Această garanţie poate fi revendicată trimiţând chitanţa originală de vânzare a achiziţionării produsului. Garanţia de 3 ani a producătorului este un serviciu voluntar al Brother Central and Eastern Europe GmbH pentru produsul Brother achiziţionat şi este limitată la o perioadă de înregistrare în decurs de 60 de zile de la achiziţie, aşa cum este menţionat la articolul 2. Dacă totuşi produsul a fost utilizat până la sfârşitul ciclului de utilizare al echipamentului, perioada de garanţie expiră în acel moment.
 
7)       TRANSFERABILITATE
Această garanţie nu este transferabilă.
8)       CONDIŢII GENERALE
Garanţia nu afectează drepturile statutare ale clientului garantate de orice legi aplicabile naţionale în vigoare sau drepturile consumatorului împotriva dealerului ce reies din contractual de vânzare/achiziţie.
9)       JURISDICŢIE
Instanţa de jurisdicţie este tribunalul din Viena, Austria.
10)   MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE
Modificările şi amendamentele trebuie efectuate în scris.

 
Viena, 30.September 2009