1. Acasă
 2. Politica de confidențialitate

Brother s-a angajat să vă respecte și să vă protejeze confidențialitatea atunci când accesați și utilizați serviciile noastre. Această politică prezintă modul în care utilizăm, colectăm, transferăm, stocăm și divulgăm datele dvs.

Această Politică de confidențialitate, împreună cu toate Condițiile de utilizare a website-ului aplicabile și cu Avizul privind modulele cookie, prezintă utilizarea de către Brother a datelor cu caracter personal colectate de la dvs. prin serviciile online enumerate mai jos, indiferent dacă sunteți vizitator sau utilizator înregistrat:

 • oricare website Brother care conține un link către această Politică de confidențialitate („Website”);
 • formularele online ale Brother;
 • aplicațiile pentru dispozitive mobile;
 • Managed Print Services;

De asemenea, această Politică de confidențialitate prezintă modul în care Brother utilizează datele cu caracter personal furnizate către Brother prin mijloace alternative, de exemplu telefonic, prin e-mail sau alt tip de corespondență.

Atunci când utilizați un anumit serviciu care este disponibil prin intermediul unul website, este posibil să existe condiții suplimentare care vizează prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal; astfel, este important să citiți condițiile aplicabile pentru fiecare serviciu pe care îl utilizați. În cazul și în măsura în care există un conflict sau o neconcordanță între aceste condiții suplimentare și prezenta Politică de confidențialitate, condițiile aplicabile unui anumit serviciu vor prevala asupra acestei Politici de confidențialitate.

În plus, este posibil ca un website să conțină, periodic, linkuri către și dinspre website-urile rețelelor noastre partenere, ale agenților de publicitate, ale afiliaților sau ale altor terți. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste website-uri, rețineți că aceste website-uri au propriile politici referitoare la confidențialitate și la modulele cookie, care reglementează utilizarea de către ele a datelor dvs. cu caracter personal, și vă recomandăm să citiți cu atenție aceste politici înainte de a transmite vreo informație. Brother nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici, nici pentru practicile de confidențialitate ale respectivelor website-uri terțe.

Membrii europeni ai grupului Brother au desemnat Information Commissioner’s Office [autoritatea pentru protecția datelor din Regatul Unit] ca autoritate coordonatoare pentru protecția datelor în raport cu Regulamentul general privind protecția datelor („Regulamentul”).

Cine colectează informațiile?

Brother International Europe Limited, o societate cu răspundere limitată constituită în Anglia și Țara Galilor cu numărul de înregistrare 664172, cu sediul social la Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE („Brother”), este sediul european al grupului Brother. În România, grupul Brother este reprezentat de Brother Central and Eastern Europe GmbH, entitate cu statut de reprezentanță locală, având numărul de înregistrare fiscală 16050595, cu sediul social în strada Sevastopol 13-17, complex Diplomat Business Center, birou 202, sector 1, București, România. Ambele societăți au calitatea de operator al datelor colectate prin sau în legătură cu un website sau cu oricare dintre serviciile online enumerate mai sus.

Brother International Europe Limited este sediul european al Brother Industries Limited, constituită în Nagoya, Japonia. Brother este un fabricant și distribuitor global de aparate de tipărit, mașini de cusut și soluții de afaceri, care desfășoară operațiuni în peste 40 de țări la nivel mondial. 

Informațiile pe care le colectăm

Brother poate colecta și prelucra date în legătură cu dvs., ca de exemplu:

 • Informații pe care este posibil să le furnizați dvs. atunci când completați formularele de pe un website sau când trimiteți ori puneți informații la dispoziția unui website. Acestea includ, de exemplu:

(a) informațiile furnizate când vă înregistrați ca utilizator al unui website sau al oricăror servicii oferite de Brother; și
(b) informațiile furnizate în documentele, materialele, comunicările sau alte tipuri de conținut încărcate, transmise, partajate, distribuite sau puse în alt mod la dispoziția dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a website-urilor sau serviciilor oferite de Brother (inclusiv, fără limitare, înregistrările video și/sau audio ale oricăror conferințe web pe care le-ați găzduit sau la care ați participat periodic prin Omnijoin).

 • Dacă ne contactați, indiferent de motiv, Brother poate păstra o înregistrare a corespondenței respective.
 • Informațiile care pot fi captate prin instrumentele de înregistrare și raportare a erorilor care captează datele din rapoartele privind erorile și, în funcție de opțiunea dvs., transmit aceste date către Brother pentru ca societatea Brother să fie informată cu privire la eventualele erori sau probleme de software care pot apărea în timpul utilizării de către dvs. a unui website sau a oricăror alte servicii Brother.
 • Detalii cu privire la vizitele dvs. pe website-uri, activitățile pe care le desfășurați când utilizați serviciile oferite de Brother, indiferent dacă sunt efectuate sau nu prin intermediul website-urilor, și cu privire la resursele pe care le accesați pe website-uri sau prin intermediul acestora.

Cum utilizăm informațiile dvs.

Brother poate utiliza în următoarele moduri informațiile deținute despre dvs.:

 • Pentru a prezenta conținutul și informațiile de pe website-urile Brother în modul cel mai potrivit pentru dvs. și pentru echipamentele și dispozitivele pe care vizualizați website-urile;
 • Pentru a vă furniza informațiile, produsele sau serviciile pe care le solicitați din partea Brother sau despre care Brother consideră că v-ar interesa, în cazul în care ați consimțit să fiți contactat în aceste scopuri;
 • Pentru a vă furniza orice servicii pe care le puteți solicita din partea Brother (indiferent dacă sunt cu plată sau nu), pentru a comunica cu dvs. în legătură cu serviciile respective și pentru a prelucra comenzile de produse sau servicii, după caz; sau
 • Pentru a efectua sondaje și cercetări de piață care să ajute la îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre; sau
 • Pentru a gestiona și a administra conturile dvs. și a vă contacta periodic, după cum este necesar, în legătură cu utilizarea de către dvs. a website-urilor și/sau a serviciilor Brother, inclusiv, fără limitare, pentru a vă anunța în legătură cu modificările serviciilor website-urilor noastre și ale condițiilor în care sunt furnizate acestea.

În anumite circumstanțe, Brother poate furniza unor terți informații agregate despre utilizatorii website-urilor sale. Acestea pot include informații despre computerul dvs., inclusiv, atunci când există, adresa dvs. IP, sistemul de operare și tipul de browser, pentru administrarea sistemului și pentru a raporta informații agregate publicitarilor noștri. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor, și nu identifică nicio persoană fizică.

Unde stocăm datele dvs.

În general, Brother va stoca și va prelucra datele dvs. cu caracter personal în Spațiul Economic European. Totuși, este posibil ca datele colectate de Brother de la dvs. să fie transferate și stocate într-o țară din afara Spațiului Economic European, a cărei legislație nu asigură același nivel de protecție pentru datele dvs., deși ne vom asigura întotdeauna că datele dvs. beneficiază de un nivel de protecție echivalent și că organizațiile care prelucrează datele dvs. cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a grupului Brother au obligația de a respecta instrucțiunile noastre exprese cu privire la datele dvs. cu caracter personal.

Deși Brother va depune eforturi de a vă proteja datele cu caracter personal după ce le primește, transmiterea informațiilor către noi sau dinspre noi prin intermediul internetului nu este complet sigură, iar dvs. ne trimiteți informații online pe propriul risc. Pentru evitarea dubiilor, Brother nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele pierderi sau prejudicii suferite de dvs. ca urmare a acestor transmisii.

Dacă Brother v-a dat sau dvs. v-ați ales o parolă pentru a accesa anumite porțiuni ale unui website sau contul dvs. de utilizator înregistrat, este interzis să comunicați această parolă altor persoane.

Actualizarea informațiilor dvs.

Atunci când transmiteți informații către Brother, trebuie să încercați să vă asigurați că informațiile respective sunt corecte, și să ne aduceți la cunoștință dacă informațiile respective se modifică, astfel încât să nu deținem informații incorecte despre dvs. Dacă v-ați înregistrat un cont pe un website, vă puteți verifica și actualiza chiar dvs. datele cu caracter personal, în orice moment, prin autentificare în contul respectiv.

Divulgarea informațiilor dvs.

Brother va păstra datele dvs. cu caracter personal în cadrul grupului Brother, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă sau permisă de lege. Vă rugăm să rețineți că unele companii din grupul Brother se află în afara Spațiului Economic European. Vă rugăm să consultați secțiunea „Unde stocăm datele dvs.”, de mai sus, pentru informații suplimentare.

În general, nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal în afara grupului Brother, însă ocazional Brother poate divulga date cu caracter personal, protejate prin măsuri de siguranță adecvate, în următoarele circumstanțe:

 • Dacă Brother vinde porțiuni sau active ale societății, caz în care Brother poate divulga datele dvs. cu caracter personal viitorului cumpărător al societății sau al activelor;
 • Dacă societatea Brother sau majoritatea activelor noastre este achiziționată de un terț, caz în care datele cu caracter personal deținute de Brother în legătură cu dvs. și cu ceilalți clienți ai săi vor constitui unul dintre activele transferate;
 • Dacă Brother subcontractează orice serviciu care necesită prelucrarea informațiilor dvs., de exemplu, atunci când este angajat un terț: (i) pentru a furniza și a menține echipamentele IT utilizate pentru a stoca și a accesa datele dvs. cu caracter personal; (ii) pentru a găzdui și a menține acest website; sau (iii) în alt mod, în legătură cu furnizarea anumitor servicii care vă sunt oferite pe acest website sau prin intermediul acestuia; și
 • Dacă Brother are obligația de a divulga sau a partaja datele dvs. cu caracter personal pentru a-și îndeplini obligațiile legale, sau pentru a exercita sau a aplica o Condiție de utilizare relevantă pentru un website; sau pentru a ne proteja drepturile, proprietățile, sau siguranța oricărei persoane (inclusiv, de exemplu, pentru a detectarea și prevenirea fraudei).

Când mă va contacta Brother în scopuri de marketing?

Brother vă va informa (atunci când colectează informațiile dvs.) dacă va dori să utilizeze datele dvs. în scopuri de marketing, dar va proceda astfel numai dacă dvs. acordați consimțământul pentru această utilizare a datelor dvs. cu caracter personal. Vă puteți exercita dreptul de a împiedica această utilizare atunci când Brother colectează datele dvs., indicând faptul că nu vreți să fiți contactat în scopuri de marketing. De asemenea, puteți informa Brother că v-ați răzgândit la o dată ulterioară, contactând Brother la privacy@brother-cee.com sau prin intermediul contului dvs. de pe website.

Cât timp va păstra Brother informațiile mele?

Brother va păstra informațiile dvs. atâta timp cât este necesar pentru activitatea relevantă în vederea căreia au fost furnizate informațiile. Dacă ștergeți un cont de pe website, datele dvs. cu caracter personal vor fi fie șterse, fie anonimizate, și vor fi utilizate strict în vederea analizei.
Informațiile transmise prin formularele de pe web sunt păstrate și utilizate pe o perioadă de 6 luni, după care sunt anonimizate și utilizate exclusiv în vederea analizei.

Drepturile dvs.

Conform acestui regulament, aveți dreptul de a solicita detalii cu privire la orice informație deținută care vă vizează, iar în anumite circumstanțe puteți solicita, de asemenea, ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau oprirea prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care solicitați accesul la informațiile deținute despre dvs., Brother va prelucra solicitarea în conformitate cu Regulamentul, cu eventualele modificări și completări ulterioare ale acestuia. Pentru a asigura faptul că cererea este reală și că nu divulgăm date cu caracter personal altcuiva decât persoanei vizate, vă solicităm să ne prezentați două documente de identificare atunci când formulați cererea (de exemplu, pașaport, permis de conducere, certificat de naștere, extras de cont bancar sau factură de utilități).

Vă puteți șterge contul de pe un website Brother urmând procedurile prezentate în contul dvs. Brother online.

Modulele cookie

Brother utilizează module cookie pe website-urile sale. Pentru mai multe informații despre modulele cookie utilizate de Brother, precum și despre scopurile în care le utilizează Brother, vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookie.
Modulele cookie sunt fișiere de date de mici dimensiuni, care pot include identificatoare unice, care sunt transmise către computerul, telefonul mobil sau tableta dvs. Acestea sunt utilizate pentru a stoca sau a recupera informații despre dvs. și despre dispozitivul dvs., de obicei pentru a vă oferi o experiență personalizată pe web. 

Modificările acestei politici de confidențialitate

Brother poate modifica periodic această Politică de confidențialitate, iar modificările vor fi anunțate pe această pagină sau în alt loc pe website. Trebuie să verificați periodic această pagină pentru a observa modificările efectuate, deoarece au caracter obligatoriu pentru dvs.

Informații suplimentare despre protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul general privind protecția datelor

Pentru a afla mai multe despre protejarea datelor dvs. cu caracter personal, vizitați website-ul Information Commissioner’s Office.
Dacă doriți să ne transmiteți întrebări specifice sau preocupări legate de această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la privacy@brother-cee.com