Politica de confidențialitate

POLITICA NOASTRĂ
 
Brother International Europe Ltd (denumit în continuare „noi") se angajează să protejeze datele personale pe care ni le furnizaţi. Pentru a realiza aceasta ne vom îndeplini obligaţiile care ne revin conform legislaţiei în vigoare, şi vom lua măsuri ca personalul nostru să respecte cele mai înalte standarde în privinţa confidenţialităţii şi securităţii datelor.
 
DECLARAŢIE
 
COLECTAREA DATELOR ŞI SCOPUL ACESTORA:
Înainte de a vă colecta datele personale ne vom identifica, şi vă vom informa care este scopul colectării acestora.
 
Este posibil să vă colectăm şi să vă prelucrăm datele personale în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale care ne revin faţă de dvs., gestionării şi administrării conturilor dvs. (dacă este cazul), recrutării şi dezvoltării personalului, sau în scopul asigurării conformităţii cu legislaţia în vigoare. Dacă v-aţi declarat de acord cu o astfel de utilizare, vă vom folosi informaţiile şi pentru a vă oferi produse şi/sau servicii despre care credem ar putea fi de interes pentru dvs.
 
ADRESE IP ŞI FOLOSIREA COOKIE-URILOR:
Este posibil ca, pentru administrarea sistemului, să colectăm informaţii despre computerul dvs., inclusiv adresa IP, sistemul de operare şi tipul de browser.
S-ar putea să obţinem informaţii şi despre modul în care folosiţi Internetul în general prin intermediul unui fişier cookie stocat pe hard drive-ul computerului dvs. Aceste informaţii vor fi date statistice, şi nu vor identifica persoane fizice. Puteţi accepta sau refuza cookie-uri prin modificarea setărilor browser-ului dvs. Dacă doriţi să faceţi aceasta, consultaţi meniul Ajutor al browser-ului. Este posibil însă ca, dacă dezactivaţi cookie-urile, să nu puteţi folosi toate funcţiile interactive ale site-ului/site-urilor noastre Web.
 
DIVULGAREA ŞI TRANSFERUL DATELOR PERSONALE:
În contextul descris mai sus, este posibil să divulgăm datele dvs. personale altor companii din cadrul grupului Brother sau agenţilor şi reprezentanţilor noştri autorizaţi (denumiţi colectiv „terţele părţi"). O astfel de divulgare poate presupune transferul datelor dvs. personale în ţări din afara Spaţiului Economic European (SEE). Prin furnizarea datelor dvs. personale, vă daţi consimţământul explicit la astfel de transferuri.

Cu toate că este posibil ca unele ţări din afara SEE să nu asigure prin lege acelaşi nivel de protecţie a datelor personale ca şi ţările SEE, ne vom asigura că terţele părţi au introdus măsuri adecvate de securitate şi că nu vă vor prelucra datele personale altfel decât în conformitate cu instrucţiunile noastre scrise specifice. Companiile grupului Brother din Europa respectă o versiune a acestei declaraţii, iar companiile grupului Brother cu sediul în alte regiuni au implementat şi ele programe riguroase de protecţie a datelor personale.
În anumite circumstanţe limitate, s-ar putea să fim obligaţi să divulgăm datele dvs. personale organismelor guvernamentale şi de reglementare conform legislaţiei în vigoare.
 
STOCAREA ŞI PĂSTRAREA DATELOR:
Am implementat atât politici de securitate cât şi măsuri tehnice şi organizatorice pentru protejarea datelor dvs. personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale sau modificării, precum şi împotriva divulgării sau accesului neautorizat. Vom asigura în permanenţă un nivel de securitate corespunzător riscului prezentat de natura datelor personale protejate şi de scopul în care acestea sunt prelucrate.
Datele personale pe care le vom colecta de la dvs. vor fi păstrate numai până la realizarea scopului/scopurilor în care au fost colectate, după care vor fi şterse sau distruse într-o manieră confidenţială.
 
MODIFICAREA POLITICII NOASTRE DE RESPECTARE A INTIMITĂŢII:
Orice eventuale modificări aduse politicii noastre de păstrare a intimităţii sau declaraţiei noastre privind politica de păstrare a intimităţii vor fi afişate pe această pagină. Pentru o copie în format tipărit, contactaţi adresa de mai jos:
 
SOLICITAREA ACCESULUI ŞI CORECTĂRII:
Aveţi dreptul să accesaţi, să corectaţi sau să ştergeţi datele personale pe care le deţinem, şi să vă opuneţi prelucrării acestora. Vă rugăm să ne contactaţi dacă doriţi să exercitaţi acest drept.
 
ÎNTREBĂRI ŞI DETALII DE CONTACT:
Pentru eventuale întrebări privind protecţia datelor în cadrul Brother, contactaţi: Data Protection Manager (responsabilul cu protecţia datelor), Brother International Europe Ltd., Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, United Kingdom, sau trimite-ţi un e-mail la: dataprotection@brother.co.uk