1. Acasă Brother
 2. Politica de confidențialitate

Brother s-a angajat să vă respecte și să vă protejeze confidențialitatea atunci când accesați și utilizați serviciile noastre. Această notificare prezintă modul în care utilizăm, colectăm, transferăm, stocăm și divulgăm datele dvs.

Această Notificare de confidențialitate, împreună cu toate Condițiile de utilizare a website-ului aplicabile și cu Avizul privind modulele cookie, prezintă utilizarea de către Brother a datelor cu caracter personal colectate de la dvs. prin serviciile online enumerate mai jos, indiferent dacă sunteți vizitator sau utilizator înregistrat:

 • oricare website Brother care conține un link către această Notificare de confidențialitate („Website”);
 • formularele online ale Brother;
 • aplicațiile pentru dispozitive mobile;
 • Managed Print Services;

De asemenea, această Notificare de confidențialitate prezintă modul în care Brother utilizează datele cu caracter personal furnizate către Brother prin mijloace alternative, de exemplu telefonic, prin e-mail sau alt tip de corespondență.

Atunci când utilizați un anumit serviciu care este disponibil prin intermediul unul website, este posibil să existe condiții suplimentare care vizează prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal; astfel, este important să citiți condițiile aplicabile pentru fiecare serviciu pe care îl utilizați. În cazul și în măsura în care există un conflict sau o neconcordanță între aceste condiții suplimentare și prezenta Notificare de confidențialitate, condițiile aplicabile unui anumit serviciu vor prevala asupra acestei Notificări de confidențialitate.

În plus, este posibil ca un website să conțină, periodic, linkuri către și dinspre website-urile rețelelor noastre partenere, ale agenților de publicitate, ale afiliaților sau ale altor terți. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste website-uri, rețineți că aceste website-uri au propriile politici referitoare la confidențialitate și la modulele cookie, care reglementează utilizarea de către ele a datelor dvs. cu caracter personal, și vă recomandăm să citiți cu atenție aceste politici înainte de a transmite vreo informație. Brother nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici, nici pentru practicile de confidențialitate ale respectivelor website-uri terțe.
Vă încurajăm să ne contactați dacă aveți nelămuriri cu privire la această notificare și la aplicarea acesteia. Detaliile despre cum puteți face acest lucru sunt enumerate mai jos.

Cine colectează informațiile?

Brother International Europe Limited, o societate cu răspundere limitată constituită în Anglia și Țara Galilor cu numărul de înregistrare 664172, cu sediul social la Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE („Brother”), este sediul european al grupului Brother. În România, grupul Brother este reprezentat de Brother Central and Eastern Europe GmbH, entitate cu statut de reprezentanță locală, având numărul de înregistrare fiscală 16050595, cu sediul social în strada Sevastopol 13-17, complex Diplomat Business Center, birou 202, sector 1, București, România. Ambele entități au calitatea de operatori asociați al datelor colectate prin sau în legătură cu un website sau cu oricare dintre serviciile online enumerate mai sus.

Brother International Europe Limited este sediul european al Brother Industries Limited, constituită în Nagoya, Japonia. Brother este un fabricant și distribuitor global de aparate de tipărit, mașini de cusut și soluții de afaceri, care desfășoară operațiuni în peste 40 de țări la nivel mondial. 

Informațiile pe care le colectăm

Brother poate colecta și prelucra date în legătură cu dvs., ca de exemplu:

 • Informații pe care este posibil să le furnizați dvs. atunci când completați formularele de pe un website sau când trimiteți ori puneți informații la dispoziția unui website. Acestea includ, de exemplu:

(a) informațiile furnizate când vă înregistrați ca utilizator al unui website sau al oricăror servicii oferite de Brother (de exemplu nume, adresa de email, etc.); și

(b) informațiile furnizate în documentele, materialele, comunicările sau alte tipuri de conținut încărcate, transmise, partajate, distribuite sau puse în alt mod la dispoziția dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a website-urilor sau serviciilor oferite de Brother (inclusiv, fără limitare, înregistrările video și/sau audio ale oricăror conferințe web pe care le-ați găzduit sau la care ați participat periodic prin Omnijoin).

(c) adresa dvs. de e-mail, adresa IP a browserului și adresa de facturare atunci când efectuați verificări de prevenire a fraudei pe site-urile noastre web.

 • Dacă ne contactați, indiferent de motiv, Brother poate păstra o înregistrare a corespondenței respective.
 • Informațiile care pot fi captate prin instrumentele de înregistrare și raportare a erorilor care captează datele din rapoartele privind erorile și, în funcție de opțiunea dvs., transmit aceste date către Brother pentru ca societatea Brother să fie informată cu privire la eventualele erori sau probleme de software care pot apărea în timpul utilizării de către dvs. a unui website sau a oricăror alte servicii Brother.
 • Detalii cu privire la vizitele dvs. pe website-uri, activitățile pe care le desfășurați când utilizați serviciile oferite de Brother, indiferent dacă sunt efectuate sau nu prin intermediul website-urilor, și cu privire la resursele pe care le accesați pe website-uri sau prin intermediul acestora.

Care sunt scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal

Brother poate utiliza în următoarele moduri informațiile deținute despre dvs.:

• Pentru prestarea serviciilor Brother în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
    a)  crearea și administrarea contului dvs.
    b)  asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la bunurile și serviciile Brother;
    c)  furnizarea oricărui serviciu pe care îl solicitați periodic din partea Brother (indiferent dacă este cu plată sau nu); pentru a comunica cu dvs. în legătură cu serviciile respective și pentru a prelucra comenzile de produse sau servicii, după caz;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Brother și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

•  Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
    În acest scop, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărător.
    Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale având însă întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

•  Pentru marketing
    În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în cont sau cu privire la care ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață, sondaje de opinie și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web.
    Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs. putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate, adăugate în wishlist sau achiziționate) pentru a vă crea un profil.
     Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu vă afectează într-o măsură semnificativă.
     În cele mai multe cazuri ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment prin:
    a)  modificarea setărilor din contul de client;
    b)  ștergerea contului de pe website-ul Brother urmând procedurile prezentate în contul dvs. Brother;
    c)  accesarea unui link de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le puteți primi de la Brother;
În anumite situații, activitățile de marketing ale Brother sunt întemeiate pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus sa oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

•  Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea:
    a)  măsuri de protecție a website-ului și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice;
    b)  măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
    c)  măsuri de gestionare a altor riscuri;
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, cu respectarea unui echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale

În anumite circumstanțe, Brother poate furniza unor terți informații agregate despre utilizatorii website-urilor sau serviciilor sale. Acestea pot include informații despre computerul dvs., inclusiv, atunci când există, adresa dvs. IP, sistemul de operare și tipul de browser, pentru administrarea sistemului, pentru a identifica și monitoriza piețe potențiale și pentru a raporta informații agregate publicitarilor noștri. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor, și nu identifică nicio persoană fizică.

Unde stocăm datele dvs.

În general, Brother va stoca și va prelucra datele dvs. cu caracter personal în Spațiul Economic European. Totuși, este posibil ca datele colectate de Brother de la dvs. să fie transferate și stocate într-o țară din afara Spațiului Economic European a cărui legislație asigură același nivel de protecție pentru datele dvs. În cazurile în care datele dvs. sunt transferate către entități din afara Uniunii Europene, contractele încheiate cu aceste entități îi obligă să trateze datele dvs. cu măsuri de securitate speciale, în conformitate cu reglementările în vigoare din statele membre ale Uniunii Europene și a instrucțiunilor exprese ale Brother.

Brother va depune eforturi pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare și le stocăm pe servere securizate.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Brother nu este responsabil pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru, cum ar fi căile electronice prin care transmiteți datele către noi, setările de securitate ale echipamentelor dumneavoastră sau conexiunile dumneavoastră nesigure la internet.

Dacă Brother v-a dat sau dvs. v-ați ales o parolă pentru a accesa anumite porțiuni ale unui website sau contul dvs. de utilizator înregistrat, este interzis să comunicați această parolă altor persoane.

Actualizarea informațiilor dvs.

Atunci când transmiteți informații către Brother, trebuie să încercați să vă asigurați că informațiile respective sunt corecte, și să ne aduceți la cunoștință dacă informațiile respective se modifică, astfel încât să nu deținem informații incorecte despre dvs. Dacă v-ați înregistrat un cont pe un website, vă puteți verifica și actualiza chiar dvs. datele cu caracter personal, în orice moment, prin autentificare în contul respectiv.

Divulgarea informațiilor dvs.

Brother va păstra datele dvs. cu caracter personal în cadrul grupului Brother, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă sau permisă de lege. Vă rugăm să rețineți că unele companii din grupul Brother se află în afara Spațiului Economic European. Vă rugăm să consultați secțiunea „Unde stocăm datele dvs.”, de mai sus, pentru informații suplimentare.

În general, nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal în afara grupului Brother, însă ocazional Brother poate divulga date cu caracter personal, protejate prin măsuri de siguranță adecvate, în următoarele circumstanțe:

 • Dacă Brother vinde porțiuni sau active ale societății, caz în care Brother poate divulga datele dvs. cu caracter personal viitorului cumpărător al societății sau al activelor;
 • Dacă societatea Brother sau majoritatea activelor noastre este achiziționată de un terț, caz în care datele cu caracter personal deținute de Brother în legătură cu dvs. și cu ceilalți clienți ai săi vor constitui unul dintre activele transferate;
 • Dacă Brother subcontractează orice serviciu care necesită prelucrarea informațiilor dvs., de exemplu, atunci când este angajat un terț: (i) pentru a furniza și a asigura mentenanța echipamentele IT utilizate pentru a stoca și a accesa datele dvs. cu caracter personal; (ii) pentru a găzdui și a asigura mentenanța Website-urilor sau serviciilor; sau (iii) în alt mod, în legătură cu furnizarea anumitor servicii care vă sunt oferite pe acest website sau prin intermediul acestuia; și
 • Dacă Brother are obligația de a divulga sau a partaja datele dvs. cu caracter personal pentru a-și îndeplini obligațiile legale, sau pentru a exercita sau a aplica o Condiție de utilizare relevantă pentru un Website sau unor servicii; sau pentru a ne proteja drepturile, proprietățile, sau siguranța oricărei persoane (inclusiv, de exemplu, pentru a detectarea și prevenirea fraudei).

Cu ce scop va folosi Brother informațiile?

Vom folosi informațiile dvs. numai atunci când legea ne permite acest lucru. Cel mai frecvent, vom utiliza informațiile dvs. în următoarele circumstanțe:
• În cazul în care trebuie să încheiem un contract, urmează să încheiem sau să încheiem cu dvs.
• În cazul în care este necesar pentru interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți) și interesele și drepturile fundamentale ale dvs. nu prevalează asupra acestor interese.
• Atunci când trebuie să ne conformăm unei obligații legale.

Când mă va contacta Brother în scopuri de marketing?

Brother vă va informa (atunci când colectează informațiile dvs.) dacă va dori să utilizeze datele dvs. în scopuri de marketing, dar va proceda astfel numai dacă dvs. acordați consimțământul pentru această utilizare a datelor dvs. cu caracter personal. Vă puteți exercita dreptul de a împiedica această utilizare atunci când Brother colectează datele dvs., indicând faptul că nu vreți să fiți contactat în scopuri de marketing. De asemenea, puteți informa Brother că v-ați răzgândit la o dată ulterioară, contactând Brother la privacy@brother-cee.com sau prin intermediul contului dvs. de pe website.

Cât timp va păstra Brother informațiile mele?

Brother va păstra informațiile dvs. atâta timp cât este necesar pentru activitatea relevantă în vederea căreia au fost furnizate informațiile. Dacă ștergeți un cont de pe website, datele dvs. cu caracter personal vor fi fie șterse, fie anonimizate, și vor fi utilizate strict în vederea analizei.
Informațiile transmise prin formularele de pe web sunt păstrate și utilizate pe o perioadă de 6 luni, după care sunt anonimizate și utilizate exclusiv în vederea analizei.

Drepturile dvs.

Drepturile dvs. în legătură cu datele personale pe care le puteți exercita sunt cele prevăzute la art. 12 – 22 din Regulamentul UE nr. 679/2016, aveți dreptul de a solicita detalii cu privire la orice informație deținută care vă vizează, puteți solicita corectarea unor informații eronate,  iar în anumite circumstanțe puteți solicita, de asemenea, ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau oprirea prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care solicitați accesul la informațiile deținute despre dvs., Brother va prelucra solicitarea în conformitate cu Regulamentul, cu eventualele modificări și completări ulterioare ale acestuia. Pentru a ne asigura de faptul că cererea este reală și că nu divulgăm date cu caracter personal altcuiva decât persoanei vizate, este posibil să vă solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

Puteți șterge un cont de pe site-ul Brother urmând procedura indicată în contul dumneavoastră.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți contacta Brother prin email la adresa privacy@brother-cee.com.

Modulele cookie

Brother utilizează module cookie pe website-urile sale. Pentru mai multe informații despre modulele cookie utilizate de Brother, precum și despre scopurile în care le utilizează Brother, vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookie.
Modulele cookie sunt fișiere de date de mici dimensiuni, care pot include identificatoare unice, care sunt transmise către computerul, telefonul mobil sau tableta dvs. Acestea sunt utilizate pentru a stoca sau a recupera informații despre dvs. și despre dispozitivul dvs., de obicei pentru a vă oferi o experiență personalizată pe web. 

Modificările acestei notificări de confidențialitate

Brother poate modifica periodic această Notificare de confidențialitate, iar modificările vor fi anunțate pe această pagină sau în alt loc pe website. Trebuie să verificați periodic această pagină pentru a observa modificările efectuate, deoarece au caracter obligatoriu pentru dvs.

Informații suplimentare despre protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul general privind protecția datelor

Pentru a afla mai multe despre protejarea datelor dvs. cu caracter personal, vizitați website-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Dacă doriți să ne transmiteți întrebări specifice sau preocupări legate de această Notificare de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la privacy@brother-cee.com sau să vă adresați prin intermediul poștei Managerului pentru Protecția Datelor la adresa Brother International Europe Limited, Brother House, 1 Tame Street, Manchester M34 5JE. În cazul în care Managerul pentru protecția datelor nu este capabil să soluționeze în mod satisfăcător vreo reclamație și trebuie să vă adresați unei autorități pentru protecția datelor, vă recomandăm să vă adresați autorității locale pentru protecția datelor din jurisdicția dumneavoastră.