1. Acasă Brother
  2. Declarație anti-sclavie

Declarația împotriva sclaviei și traficului de persoane

Brother se angajează să mențină și să îmbunătățească practicile de combatere a sclaviei și a traficului de persoane.

Prezentare generală a companiei

Suntem sediul central european al grupului Brother care vinde echipamente de imprimare pentru acasă și birou și soluții de afaceri, iar compania noastră mamă finală este Brother Industries, Ltd. Brother Industries, Ltd. Este un producător global de echipamente electronice și electrice cu sediul în Japonia.

Principiile și politicile noastre

Înțelegem că rolul corporațiilor a devenit mai semnificativ în realizarea unei societăți durabile, iar Grupul Brother a adoptat „principiile responsabilității sociale” („principiile”) pentru a exprima public modul în care ne îndeplinim îndatoririle sociale și etice. Principiile includ angajamentele noastre de a respecta drepturile fundamentale ale omului prin asigurarea unor condiții de muncă echitabile și interzicerea muncii forțate, a muncii copiilor și a altor practici ilegale de muncă. Pentru a asigura o implementare riguroasă, fiecare companie din Grupul Brother este obligată să stabilească un sistem de avertizare în interes public și să-și încurajeze angajații să raporteze orice încălcare a principiilor sau a altor legi sau reglementări locale. Pentru a afla mai multe despre principiile și politicile Brother, vă rugăm să consultați:

Procesele privind diligența necesară pentru sclavie și trafic de persoane

În prezent, revizuim sistemele noastre pentru a identifica și evalua potențialele zone de risc din lanțurile noastre de aprovizionare și, pe baza revizuirii noastre, vom pune în aplicare sau consolida sistemele noastre pentru:

  • reducerea riscului de sclavie și trafic de persoane care apare în lanțurile noastre de aprovizionare;
  • monitorizarea zonelor de risc potențiale din lanțurile noastre de aprovizionare; și
  • protejați avertizorii de integritate.

Ne propunem să adoptăm o abordare bazată pe risc privind diligența necesară și să prioritizăm eforturile și resursele noastre pe baza nivelului potențial de riscuri din lanțurile noastre de aprovizionare. Putem lua în considerare factori precum zonele geografice și natura întreprinderilor atunci când evaluăm nivelul riscurilor. În cadrul lanțurilor noastre de aprovizionare, în prezent ne concentrăm eforturile de diligență necesară asupra activităților de achiziții, deoarece procurăm materii prime și piese de la furnizori terți din diferite țări. Vom continua să identificăm și să evaluăm alte potențiale domenii de risc și să luăm măsurile adecvate pentru combaterea acestora.

Respectarea valorilor noastre de către furnizori

Avem toleranță zero față de sclavie și trafic de persoane. Avem un sistem de conformitate care se concentrează pe furnizorii noștri de materii prime și piese pentru a ne asigura că respectă valorile noastre. Sistemul include chestionare de auto-evaluare și garanții contractuale pentru a solicita furnizorilor să respecte principiile noastre de responsabilitate socială și standardele de achiziții CSR. În cazul în care nu suntem mulțumiți în mod rezonabil de răspunsurile la chestionarul trimis de furnizori, putem solicita furnizorilor să explice răspunsurile în detaliu și/sau să prezinte un plan de acțiune de îmbunătățire.

Formare

Pentru a asigura un nivel ridicat de înțelegere a riscurilor sclaviei moderne și a traficului de persoane în lanțurile noastre de aprovizionare și în afacerea noastră, oferim instruire personalului nostru.

Eficacitatea noastră în combaterea sclaviei și a traficului de persoane

Ne străduim să ne asigurăm că nu contribuim la sclavie și trafic de persoane sau la alte efecte negative asupra drepturilor omului prin intermediul lanțurilor noastre de aprovizionare. Intenționăm să angajăm doar acei furnizori care respectă valorile și principiile noastre de responsabilitate socială. În cazul în care furnizorii nu reușesc să ofere asigurări pentru a înceta sau preveni sclavia și traficul de persoane sau alte efecte negative asupra drepturilor omului, vom lua în considerare încetarea relațiilor noastre de afaceri cu acei furnizori.

Pași suplimentari

Intenționăm să luăm următoarele măsuri suplimentare pentru combaterea sclaviei și a traficului de persoane:

  • să solicităm furnizorilor noștri de prim rang să completeze un chestionar anti-sclavie pentru a ne ajuta să ne evaluăm riscurile prezentate în fiecare domeniu al afacerii noastre; și
  • să adăugăm dispoziții contractuale în acordurile noastre de achiziție și în acordurile de servicii care impun furnizorilor să garanteze că nu se utilizează sclavie nicăieri în activitatea furnizorului și că au fost luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că acest lucru rămâne valabil.

Această declarație este făcută în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) din Legea privind sclavia modernă din 2015 (Act al Parlamentului Regatului Unit) și constituie declarația noastră privind sclavia și traficul de persoane pentru exercițiul financiar încheiat la 31 martie 2016.

Yuichi Tada, Director General Brother
International Europe Ltd
. 5 septembrie 2016