Brother a acordat premiile ”Life on Land” 2021

În data de 24 iunie 2021, Brother a premiat câștigătorii concursului de lucrări de disertație “LIFE ON LAND”, în cadrul Programelor de Masterat al Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (FIFIM), USAMV București.

Brother a acordat câștigătoarei,  Mihaela Costea, premiul de susținere cu scopul de a încuraja absolvenții să rămână fideli domeniului ales pentru studii și pentru construirea unei cariere profesionale în domeniul protejării mediului. Tema de disertație a absolventei are în vedere utilizarea materialelor naturale pentru neutralizarea solurilor contaminate și excelat prin propunerea unei soluții cu grad mare de aplicabilitate.

În plus, Brother a oferit un premiu special și absolventului Marcel Boșcănean, care a susținut o lucrare orientată către monitorizarea poluării din zona Portului Constanța cu ajutorul unor sisteme ce se bazează pe tehnologie și inovație.

„Mesajul pe care ne dorim să-l transmitem absolvenților prin premiul ”Life on Land” este de susținere și încurajare a viitorilor specialiști în protecția mediului. Noi îi îndemnăm să găsească modalități inovative și, în aceeași măsură, eficiente de a diminua impactul acțiunilor umane asupra mediului. Sunt tineri pasionați de natură, de protejarea ei, iar demersul nostru dorim să fie o piatră de temelie pentru viitoarea lor carieră în domeniu”, a declarat Simona Predescu, Marketing Coordinator Brother România.

Colaborarea cu companiile este foarte importantă pentru noi pentru că ne putem face cunoscuți și pentru că absolvenții noștri simt că programele de studii prezintă interes pe piața muncii. În facultate funcționează două Programe de Masterat în domeniul Ingineriei mediului care întregesc, în mod armonios, pregătirea absolvenților ciclului de licență: Ingineria și Protecția mediului în spațiul rural, la care pot participa în special absolvenții programelor de studii Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală și cei ai programului Ingineria și protecția mediului în agricultură, respectiv programul de studiu Geomatică pentru ingineria mediului, care facilitează aplicarea cunoștințelor de geodezie în problematica mediului. Știm cu toții, problemele de mediu sunt multiple, acute și necesită rezolvare imediată. Din acest punct de vedere, încurajăm activitățile extracuriculare ale studenților noștri, activități care îi implica în problemele reale pe care vor trebui să le rezolve, în calitate de ingineri. Doresc să mulțumesc firmei Brother pentru interesul și susținerea manifestată activității de educație în domeniul ingineriei, în special al ingineriei mediului”, a menționat doamna Ana Virsta, decan al FIFIM, USAMV.

Parteneriatul companiei Brother cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) se află acum în al treilea an de desfășurare, Brother fiind una dintre organizațiile care se implică activ în protecția mediului înconjurător și la, nivel de grup, derulează un plan concret denumit Brother Group Environment Vision 2050.
Una dintre temele cheie ale implicării sociale a companiei Brother este reducerea impactului asupra mediului, temă aplicată și în România. În cadrul parteneriatului, reprezentanții companiei Brother și ai USAMV au în vedere un dialog permanent pentru a identifica și pune în practică acțiuni noi cu rolul de a construi și consolida o societate durabilă pentru România viitorului.
Despre Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB), „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMVB este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.
Absolvenții Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului - unică în ţară - dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind pregătiți pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate/instituții: construcții – proiectare și execuție, agenții de mediu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, servicii / cadastru, administrația centrală și locală, cercetare și consultanță, Real Estate & Business.

Despre Brother
Fondată în Japonia cu mai bine de un secol în urmă de către cei doi frați Masayoshi și Jitsuichi, Brother este în prezent o marcă recunoscută la nivel mondial pentru inovație tehnologică. Compania desfășoară operațiuni în peste 40 de țări și regiuni.
Printre produsele Brother, se numără imprimante, echipamente multifuncționale, scanere și soluții de etichetare. Oferta pentru o eră bazată tot mai mult pe tehnologie digitală și inteligentă include soluții mobile de tipărire și servicii de management al printurilor (Managed Print Services - MPS).

 
Eveniment premiere Brother