1. Acasă Brother
  2. Suport
  3. Garanție produse
  4. Termene și condiții de garanție

Stimate Client,
 
Vă mulțumim pentru că ați cumpărat acest produs Brother și suntem siguri că veți fi mulțumit pentru alegerea făcută, întrucât produsul a fost conceput pentru a vă îndeplini dorințele și a vă asigura o utilizare fără probleme.
Totuși, daca acest produs se dovedește a fi defect, datorită designului, materialelor sau fabricării defectuoase, în perioada de garanție, Brother va efectua reparația gratuit numai in centrele de service autorizate de Brother.
 
Dispoziții privind garanția
 
1. Perioada de garanție comercială
Această garanție comercială este valabila timp de 2(doi) ani de la data achiziționării. Pentru imprimantele cu rezervoare de cerneală reîncărcabile, din seria MFC-T* sau DCP-T*, utilizarea la un volum mult mai mare decât cel recomandat în specificațiile produsului poate provoca uzuri premature și defecțiuni ce nu sunt acoperite de garanție.
 
2. Sfera de aplicare a garanției
 
a)    Prezenta garanție este valabilă doar dacă poate fi prezentată factura sau chitanța originală (cu indicarea datei cumpărării, numelui produsului și a vânzătorului) împreună cu acest certificat de garanție și dacă informațiile conținute în acestea sunt complete și lizibile.
b)    Prezenta garanție se aplică în România.  
c)    Prezenta garanție nu se aplică dacă numărul de serie de pe produs a fost modificat, șters sau a devenit ilizibil.
d)    Prezenta garanție nu acoperă în niciun caz defecțiunile rezultate în urma adaptărilor sau reglărilor realizate asupra produsului fără acordul scris, prealabil, al Brother.
e)    În cazul în care este necesară repararea produsului, această garanție se aplica numai dacă produsul este livrat unității de service împreuna cu consumabile funcționale.
f)     Produsul trebuie să ne fie returnat ambalat corespunzător pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.

 
3. Prezenta garanție comercială exclude în mod expres următoarele elemente:
 
a) Elementele consumabile desemnate ca atare de producător, atât cele aflate în componența produselor, cât și cele vândute separat (ex: cilindri fotosensibili, cartușe de cerneală sau toner, riboane, benzi de transfer, etc.).
b) Echipamentele prezentate în service fără consumabile.
c)    Caracteristici și funcții software ce nu au fost furnizate de Brother.
d)    Întreținerea periodică sau înlocuirea elementelor consumabile specificate în manualul de utilizare, precum și reparația sau înlocuirea pieselor datorită uzurii normale.
e)    Deteriorări ale produsului sau defecte de calitate a imprimării care se dovedesc că au survenit în urma utilizării unor consumabile a căror calitate nu o putem controla.
f)    Deteriorări cauzate de utilizări abuzive sau necorespunzătoare ale produsului. Utilizarea trebuie să fie corespunzătoare celei descrise în manualul de utilizare.
g)    Orice defecțiune cauzată de nerespectarea instrucțiunilor furnizate de Brother legate de procedurile corecte de întreținere care trebuie aplicate pentru produs.
h)    Instalarea sau utilizarea produsului într-un mod neadecvat standardelor tehnice, juridice, sau de securitate aflate în vigoare în țara în care este utilizat.
i)    Deteriorări cauzate de reparații efectuate de personalul unui service neautorizat sau de clientul însuși.
j)    Deteriorări de transport provocate de ambalarea neadecvată sau incorectă (vă sugerăm să păstrați ambalajul original pentru expedierea produsului în eventualitatea necesității de a transporta echipamentul din orice motiv).
k)    Deteriorări accidentale și deteriorări provocate de fulgere, apă, foc, fluctuații în alimentarea cu energie electrică, ventilare neadecvată sau orice altă cauză pe care Brother nu o poate controla în mod rezonabil.


Această garanție comercială nu vă îngrădește nici un drept, privind lipsa de conformitate și viciile ascunse, conferit de Legea 449/2003, OG 21/1992, Codul Civil și drepturile clientului în raport cu vânzătorul rezultate din contractul lor de vânzare/cumpărare.
Condiții speciale pentru garanția extinsă

1)       CONDIŢII
Cerințele pentru serviciile de garanție sunt ca toate operațiile de mentenanță și service, descrise în Ghidul utilizatorului al produsului specificat, sunt îndeplinite în cadrul unui atelier de service autorizat de Brother. Adițional, toate sfaturile din Ghidul utilizatorului, în special cele cu privire la operațiile adecvate cu privire la produs trebuie, de asemenea, să fie luate în considerație. În continuare produsul va fi întotdeauna folosit cu consumabile originale Brother. Altfel, drepturile cu privire la garanția produsului se pot pierde.
 
2)       ÎNREGISTRARE
Înregistrați produsul dvs. Brother în timp de 60 de zile de la achiziție pe pagina de web Brother https://atyourside.brother.ro/ dacă doriți să măriți perioada de garanție, în condițiile garanției standard, în mod gratuit de la 2 ani la 3 ani, începând cu data de achiziție a produsului. Acest serviciu voluntar este o acțiune promoțională a Brother Central and Eastern Europe GmbH și este limitat la înregistrare.
 
3)       SERVICII
Adițional, pentru anumite produse menționate pe pagina https://www.brother.ro/support/warranty, această înregistrare oferă suplimentar tipul de serviciu Intervenție On-site.
 
Intervenție On-site
i)         Acest serviciu va înlocui garanția uzuală Brother pentru produsul specific Brother. Extinderea garanției include remedierea unui defect al echipamentului hardware, care este specificat în garanție uzuală Brother, la locația clientului, într-o perioadă de 3 ani de la data achiziționării. Localizarea și remedierea oricărui defect este limitată la produsul specific Brother înregistrat. Este exclusă în mod expres localizarea și remedierea de defecte la sisteme conectate.
 
ii)       În cazul unei defecțiuni, clientul trebuie să contacteze unitatea locală Brother specificată mai jos pentru a raporta defecțiunea. Totuși dacă o remediere nu este posibilă la prima diagnosticare, Brother va iniția o înlocuire sau o reparație la locație. Decizia între reparație și înlocuire este apanajul Brother. Produsele sau piesele înlocuite vor trece în proprietatea Brother.
 
iii)      Reacția la telefon va avea loc imediat, iar eventuale întrebări ulterioare într-un timp corespunzător. Cu condiția ca solicitantul să se afle în apropiere, timpul de rezervare pentru o abordare la locație va fi dispus în mod tipic în termen de 24 de ore dacă locul clientului se află într-un oraș cu o unitate Brother sau 48 de ore în afara unei asemenea zone. Totuși, Brother nu garantează aceste valori.
 
iv)      Acest serviciu de garanție în locație se aplică doar în țara în care a fost achiziționat produsul Brother.
 
v)       Clientul acordă Brother oportunitatea și timpul necesar pentru reparație. În cazul în care clientul refuză să facă acest lucru, Brother este eliberat de serviciul de garanție. Serviciile neincluse în obiectul prezentului contract sunt: consumabile, piese supuse uzurii, curățarea produsului, configurarea sau instalarea de programe software și/sau echipamente hardware. Personalul de service autorizat Brother va repara doar defectele acoperite de garanția uzuală Brother.
 
 
4)       COSTURI
În cazul în care este necesară o reparaţie în perioada de garanţie, Brother acoperă toate costurile rezultate de aici, în special pentru munca de reparaţie, componentele necesare pentru redobândirea funcţiilor complete ale produsului şi transportul produsului către şi dinspre atelierul de service autorizat Brother, în funcţie de tipul de garanţie ce se aplică. Brother nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la întreruperea activităţilor sau o eventuală recuperare necesară a oricăror date ale clientului ce sunt în legătură cu apariţia unei asemenea situaţii de service.

5)       REVENDICARE ŞI EXECUTARE
Această garanţie poate fi revendicată trimiţând factura originală de achiziţionare a produsului. Garanţia de 3 ani a producătorului este un serviciu voluntar al Brother Central and Eastern Europe GmbH pentru produsul Brother achiziţionat şi este limitată la o perioadă de înregistrare în decurs de 60 de zile de la achiziţie, aşa cum este menţionat la articolul 2. Dacă totuşi produsul a fost utilizat până la sfârşitul ciclului de utilizare al echipamentului, perioada de garanţie expiră în acel moment.
 
6)       TRANSFERABILITATE
Această garanţie nu este transferabilă.

7)       CONDIŢII GENERALE
Garanţia nu afectează drepturile statutare ale clientului garantate de orice legi aplicabile naţionale în vigoare sau drepturile consumatorului împotriva dealerului ce reies din contractual de vânzare/achiziţie.

8)       JURISDICŢIE
Instanţa de jurisdicţie este tribunalul din Viena, Austria.

9)   MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE
Modificările şi amendamentele trebuie efectuate în scris.