REACH

REACH înseamnă Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice şi are ca scop îmbunătăţirea protecţiei privind sănătatea omului şi mediul.

REACH se aplică tuturor companiilor care activează în Europa şi înseamnă că acestea trebuie să respecte obligaţiile legate de substanţe.

Regulamentul REACH nr. 1907/2006 este o lege europeană care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007.

Fiind o companie responsabilă şi preocupată de mediu, suntem complet dedicaţi respectării cerinţelor regulamentelor REACH.

Ce conţin reglementările REACH?

Brother trebuie să adune informaţii cu privire la proprietăţile substanţelor chimice utilizate în produsele noastre.

Substanţele trebuie înregistrate într-o bază de date centrală, gestionată de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) în conformitate cu un program stabilit şi împărţit pe etape, care va continua să se desfăşoare până în anul 2018.

Lucrând alături de furnizorii noştri, Brother a îndeplinit până în prezent toate termenele REACH şi se străduieşte să respecte termenele viitoare.   

Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Conform legislaţiei, trebuie să monitorizăm continuu substanţele din produsele noastre, ţinând cont de Lista REACH a substanţelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită REACH (SVHC).

Pentru a permite utilizarea în siguranţă a unui produs, REACH impune comunicarea de informaţii suficiente cu privire la SVHC prezente în ‘articole’, într-o concentraţie de peste 0,1% din greutate (w/w).

Informaţii cu privire la prezenţa SVHC  în produsele Brother, puteţi găsi aici