1. Acasă Brother
  2. Despre Brother
  3. Noutăți și articole
  4. 2021
  5. Brother anunță competiția ”Life on Land”

Brother anunță competiția ”Life on Land”

Urmărind consecvența în acțiunile de protecție a mediului și conservare a biodiversității, anunțăm competiția ”Life on Land” adresată viitorilor specialiști în protecția mediului. Parteneriatul cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) se află la al treilea an de desfășurare, având ca subiect colaborarea pe programele de master din domeniul Ingineriei mediului derulate în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (FIFIM).
Brother înțelege rolul important al educării noilor generații și în cadrul acestui parteneriat cu USAMV vom acorda un premiu de susținere în valoare de 500 de Euro în cadrul competiției „Life on Land”. Concursul se adresează masteranzilor ale căror lucrări de disertație tratează teme care contribuie la îmbunătățirea vieții terestre – lucrări ce propun acțiuni concrete de protejare a mediului în care ne desfășurăm viața și o activitate economică cu impact cât mai redus asupra ecosistemelor naturale.
La Brother ne implicăm activ în protecția mediului înconjurător și, la nivel de grup, derulăm un plan concret denumit Brother Group Environment Vision 2050. Prin acest plan compania susține Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) ale Națiunilor Unite, descrise în Sustainable Development Goal Report 2020. Unul dintre acestea este „Life on Land”, obiectiv care urmărește protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea și inversarea degradării terenurilor și stoparea pierderii biodiversității.
Criteriile de evaluare a lucrărilor înscrise în concurs sunt conținutul și calitatea lucrării de disertație, aplicabilitatea ei în domeniul protecției mediului, elemente de originalitate și inovație, calitatea prezentării lucrării. Implicarea în activitățile extracuricculare desfășurate în domeniul protecției mediului vor aduce punctaj suplimentar candidatului. 
Premiul în valoare de 500 de Euro va fi acordat alături de diploma de recunoaștere a implicării absolventului în activitățile de protecție a mediului. Evaluarea se va face de către membrii comisiilor de examinare în cadrul sesiunii de susținere a lucrărilor de disertație pentru cele două programe de studiu, împreună cu un reprezentant Brother.
„Conceptul <<At your side>> care stă la baza filozofiei noastre cuprinde implicarea Brother în toate aspectele vieții. Așa cum prin produsele și serviciile noastre susținem companiile și utilizatorii să își pună în valoare la maxim potențialul lor creativ în condiții de respect și protejare a mediului înconjurător, în aceeași măsură suntem jucători activi în educarea și susținerea generațiilor viitoare în efortul lor de definire a unui viitor sustenabil”, a declarat Monica Otlăcan, National Sales Manager Brother România. „De aceea, prin premiul ”Life on Land” încurajăm viitorii specialiști în protecția mediului să găsească modalități inovative și în aceeași măsură eficiente de a diminua impactul acțiunilor umane asupra mediului”, a completat Simona Predescu, Marketing Coordinator. 
Misiunea Brother este de a dezvolta soluții, echipamente și tehnologii eficiente care să permită organizațiilor să își îmbunătățească performanțele și operabilitatea, simultan cu reducerea costurilor. Reducerea impactului asupra mediului reprezintă una din temele cheie ale implicării sociale a companiei Brother, inclusiv în România. În cadrul parteneriatului, reprezentanții companiei Brother și ai USAMV urmăresc un dialog permanent pentru a identifica și pune în practică noi acțiuni menite să construiască și să consolideze o societate durabilă pentru România viitorului.

Despre Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB), „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMVB este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.
Absolvenții Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului - unică în ţară - dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind pregătiți pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate/instituții: construcții – proiectare și execuție, agenții de mediu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, servicii / cadastru, administrația centrală și locală, cercetare și consultanță, Real Estate & Business.

Despre Brother
Fondată în Japonia cu mai bine de un secol în urmă de către cei doi frați Masayoshi și Jitsuichi, Brother este în prezent o marcă recunoscută la nivel mondial pentru inovație tehnologică. Compania desfășoară operațiuni în peste 40 de țări și regiuni.
Printre produsele Brother, se numără imprimante, echipamente multifuncționale, scanere și soluții de etichetare. Oferta pentru o eră bazată tot mai mult pe tehnologie digitală și inteligentă include soluții mobile de tipărire și servicii de management al printurilor (Managed Print Services - MPS).

 
environment