1. Acasă Brother
  2. Despre Brother
  3. Mediu și sustenabilitate
  4. Produse și certificări

Ciclul de viața al produselor

 

Echipamentele Brother sunt proiectate în Japonia și sunt gândite pentru a fi economice energetic, respectând legile și reglementările europene. 
Echipamentele se fabrică în unitățile de producție din Asia, unde reducerea consumului energetic, al emisiilor de CO2 și al deșeurilor stau la baza procesului. 
Produsele sunt ambalate sigur dar minimal și folosind materiale reciclate pentru a reducere deșeurile. 
Categorii diverse de produse precum imprimante, scanere și imprimante de etichete sunt combinate pentru a eficientiza transportul și a reduce emisiile de CO2.
Echipamentele includ funcții de economisire a energiei, hârtiei, tonerului și cernelii, imprimare duplex automată și mod de hibernare.
Brother oferă diverse forme de reciclare a echipamentelor, cartușelor și ambalajelor și susține organizația Cool Earth, implicată în protejarea pădurii tropicale.

Certificări, declarații și directive

ISO 14064

Sediul Brother din Japonia deține acreditarea pentru ISO 14064 care specifică principiile și cerințele pentru determinarea cantitativă și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG). Detaliile privind emisiile noastre le puteți găsi pe pagina web globală Brother.

https://global.brother/en/eco/facility/co2

ISO, sau International Organisation for Standardisation, este cel mai mare dezvoltator de standarde ce au rolul de a face industria mai eficientă și folositoare.

La Brother, considerăm să este important să deținem acreditarea ISO 14001 pentru Environmental Management (Gestionarea mediului) pentru a arăta angajamentul nostru pentru reducerea impactului asupra mediului.

Acest standard a fost actualizat în 2015 pentru a asigura bune practici de mediu asumate în toate domeniile de activitate. Toate birourile de vânzare Brother dețin standardul ISO 14001:2015 începând cu 2018.

Certificare ISO 14001


REACH este o reglementare a Uniunii Europene cu privire la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Scopul este de a îmbunătăți protejarea sănătății oamenilor și a mediului prin implementarea reglementărilor pentru toate companiile europene.

Fiind o companie responsabilă și preocupată de mediu, Brother îndeplinește reglementările REACH colectând informații despre proprietățile substanțelor chimice și înregistrând substanțele folosite în producție în conformitate cu termenii REACH.

Reglementare REACH

Fiecare produs Brother este însoțit de o Declarație de conformitate, care atestă că îndeplinește cerințele esențiale ale directivelor aplicabile. Declarația trebuie să fie eliberată de către producător.

Notă: Declarația RoHS este inclusă în Declarația de conformitate.

Fiind o companie responsabilă, îndeplinim următoarele reglementări europene cu privire la deșeuri: Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, Battery Directive (Directiva privind bateriile), Packaging and Packaging Waste Directive (Directiva privind ambalajele și deșeurile din ambalaje). 

Urmând Directiva WEEE, echipamentele Brother sunt fabricate luând în considerare reciclarea și recuperarea materialelor, și am implementat sisteme pentru colectarea echipamentelor uzate la finalul perioadei de utilizare.

Battery Directive urmărește să reducă pericolul provocat de baterii asupra mediului și să crească nivelul de reciclare. Prin urmare, fiecare birou de vânzare din Europa este membru al unei organizații care se ocupă cu recuperarea și reciclarea bateriilor.

Packaging and Packaging Waste Directive se axează pe patru arii de gestionare a deșeurilor: prevenire, reutilizare, reciclare și recuperare. Sub această directivă, ne asigurăm că ambalajul este cât mai eficient și prietenos posibil cu mediul.

Ecodesign of Energy Related Products Directive (Directiva de design ecologic pentru echipamente consumatoare de energie) este o lege europeană ce stabilește cerințe ecologice pentru produsele consumatoare de curent. Obiectivul este îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea impactului negativ asupra mediului al produselor la design și dezvoltare. Pe lângă respectarea legislației, Brother este membru al EuroVAprint, un consorțiu al producătorilor de echipamente de imagistică care au semnat Voluntary Industry Agreement pentru a eficientiza permanent consumul de energie din industrie.
Frunză de aproape

Certificări de mediu

Suntem mândri că am obținut numeroase certificări de mediu. Aflați mai multe.

Siguranța produselor

Descărcați fișierele privind siguranța produselor de pe pagina dedicată.

Fișe de siguranță