1. Acasă Brother
  2. Despre Brother
  3. Mediu și sustenabilitate
  4. Valori și filosofie
Ichiro Sasaki - Director și Președinte al Brother Industries Ltd Japan - la costum și cravată

Un mesaj despre valorile și filosofia noastră din partea Președintelui Brother

Crearea unei societăți durabile 


Grupul Brother a oferit o varietate de produse în decursul istoriei sale de peste 100 de ani, ca răspuns la nevoile în schimbare ale clienților și societății. Misiunea noastră este să oferim în continuare "valoare superioară " pentru a îndeplini cerințele clienților și ale societății.

Comunitatea globală se orientează constant spre o societate fără emisii de carbon prin diverse măsuri de protejare a climei. Se fac eforturi pentru a deveni o societate sustenabilă prin reducerea impactului asupra mediului dar păstrând în același timp creșterea economică. Au fost stabilite cadre de lucru internaționale precum Sustainable Development Goals (Obiective pentru dezvoltare durabilă) și Tratatul de la Paris (o înțelegere internațională pentru prevenirea schimbărilor climatice), precum și obiective ca Osaka Blue Ocean Vision *.
 
Grupul Brother recunoaște urgența acestor măsuri pentru probleme internaționale legate de mediu cât și importanța adresării ESG (mediu, societate și guvernare) pentru o creștere durabilă.

 

Consolidarea activităților bazate pe “Brother Group Environmental Vision 2050”

Sistemele de mediu, sociale și economice au trecut prin schimbări radicale. De asemenea, mediul social s-a schimbat semnificativ. În acest context, în martie 2018, am formulat Brother Group Environmental Vision 2050 pentru a contribui la rezolvarea problemelor sociale, precum schimbările climatice, și crearea unei societăți durabile în conformitate cu Politica de mediu a Grupului Brother.

În baza acestei viziuni de mediu, Grupul Brother își va consolida activitățile legate de “reducerea emisiilor de CO2”, “circulația resurselor”, și “conservarea biodiversității”. În particular, în legătură cu reducerea emisiilor de CO2 pentru întregul Grup Brother (scopul 1 & 2), au fost obținute rezultate constante prin continuarea activităților de economisire a energiei și prin schimbarea materialelor folosite în fabricile de producție din afara Japoniei. A fost obținută o reducere cu 28% spre obiectivul din FY2050 de reducere cu 30% față de FY2015. Grupul Brother va implementa inițiative noi precum reciclarea resurselor pe întregul lanț de producție și distribuție îmbunătățind sistemul și promovând continuu schimbări.


Asumarea unor eforturi în mod activ și continuu pentru a accelera activitățile legate de mediu

În Brother Group Global Charter, ce stă la baza tuturor activităților Grupului Brother, promitem să ne asumăm rolul de a ajuta societatea să obțină o dezvoltare durabilă, luând în considerare în mod activ și continuu impactul asupra mediului al tuturor operațiunilor noastre. Sub sloganul “Brother Earth”, Grupul Brother și-a accelerat eforturile pentru protejarea mediului alături de partenerii săi  având la bază un mesaj unitar “Colaborăm pentru un mediu mai bun.”

 

Dobândirea încrederii publice

Grupul Brother consideră că problemele clienților pot fi rezolvate prin îndeplinirea cerințelor și standardelor stabilite de criteriile de mediu din țările respective. În acest scop, Grupul Brother a lucrat din greu pentru a dezvolta produse ecologice, ceea ce ne permite să rezolvăm probleme sociale și să câștigăm încredere din partea clienților.
Cred că fiecare angajat al Grupului Brother ar trebui să recunoască faptul că așteptările sociale reflectă nevoile clienților, și să creeze produse și servicii prin intermediul companiei care acționează ca ”amplificatori”. Eu, în calitate de manager, voi depune toate eforturile pentru realizarea acestui deziderat și construirea încrederii pe termen lung din partea societății.

Ichiro Sasaki
Representative Director & President
Brother Industries, Ltd.
Septembrie 2019

 

* Această viziune globală a fost împărtășită la G20 Osaka Summit, și urmărește stabilitatea și creșterea economică la nivel mondial, și reducerea la zero a poluării suplimentare marine cu materiale plastice până în 2050.

Valori copii

Politica socială și etică

Brother se mândrește cu politicile sale de respect și egalitate, construite pe fundații solide de încredere și integritate. Politica noastră etică și Statutul Global al Grupului Brother stau la baza relațiilor cu partenerii, asigură consecvență, decizii, acțiuni și comportament la nivel global,  și ne ajută să îndeplinim filosofia proprie "At your side" în tot ceea ce facem.

Citiți Politica Socială și Etică

Politica de mediu - bărci pe râu

Politica de mediu

Brother aspiră să acționeze pozitiv și continuu la reducerea impactului negativ asupra mediului și să sporească sustenabilitatea operațiunilor. Impactul asupra mediului este luat în considerare la fiecare stadiu din ciclul de viață al unui produs, de la design, dezvoltare și fabricare la utilizare, eliminare și reciclare.

Citiți Politica de mediu