Strategia de mediu a Grupului Brother

Susținem activități ce au ca obiectiv o societate sustenabilă sub sloganul "Brother Earth"

În conformitate cu Brother Group Global Charter (Global Charter) formulat în 1999, Grupul Brother se angajează să ajute societatea în a obține o dezvoltare sustenabilă, luând în considerare în mod activ și continuu impactul asupra mediului al tuturor activității sale. De asemenea, Grupul Brother a introdus Brother Group Environmental Policy (Environmental Policy - Politica de mediu) pentru a deveni o corporație care oferă produse prietenoase cu mediul, care promovează responsabilitatea pe tot ciclul de viață al produselor, și care încurajează toți angajații să se implice în protejarea mediului.

Pentru a sprijini liniile trasate de Global Charter și Environmental Policy, Grupul Brother a creat logo-ul "Brother Earth" și sloganul "Colaborăm pentru un mediu mai bun" care unifică într-un mesaj unitar activitățile cu privire la mediu ale companiei. În plus, Planul de acțiunea pentru mediu al Grupului Brother 2018 (2016-2018), un plan de acțiune pe termen mediu, este al optulea care se derulează de la primul Plan de acțiune pentru mediu Brother (Voluntary Plan), formulat în 1993. Este construit pe fundațiile activităților de mediul anterioare și trasează noi obiective ambițioase.

Sub sloganul Brother Earth, fiecare angajat este implicat în atitudini de protejarea a mediului în toate activitățile companiei pentru a ajuta la construirea unei societăți sustenabile.

Politica de mediu a Grupului Brother și implicațiile în activitățile legate de mediu

Politica de mediu a Grupului Brother are la bază Brother Group Global Charter și rezumă conceptele specifice ale activităților de protejare a mediului. Deoarece se constituie într-o politică unitară la nivel de grup, Brother desfășoară activități de protejarea a mediului la nivel global și urmărește să ofere un plus de valoare nu doar prin performanțele și calitatea produselor, dar și prin grija față de mediu.

Fundamentul filosofic

Grupul Brother va acționa pozitiv și constant pentru a reduce impactul asupra mediului al tuturor operațiunilor pe care le desfășoară astfel încât societatea să realizeze o dezvoltare sustenabilă.

Ideile politicii de mediu

Grija față de mediu reprezintă temelia tuturor operațiunilor. Impactul asupra mediului și siguranța sunt considerentele de bază la fiecare stadiu din ciclul de viață al unui produs, de la design, dezvoltare, fabricare, utilizare, și sfârșind cu eliminarea, reutilizarea și reciclarea.